Zaawansowany cennik

Oferowane funkcje:

 • Możliwość nadawania rabatów użytkownikom.
 • Możliwość indywidualnych cenników wszystkich usług dla użytkowników.
 • Możliwość zmiany użytkownikom sposobu wyliczania elementów zamówienia.
 • Możliwość globalnej lub indywidualnej dla każdego użytkownika zmiany sposobu zamawiania: na formatki lub całe płyty (globalnie na całe zamówienia/na każdą płytę).
 • W połączeniu z zaawansowanym cennikiem cnc, możliwość zmiany wszystkich usług cnc i dostępnych formatek indywidualnie dla użytkownika.

Rabaty i indywidualna wycena:

By nadać pojedynczemu użytkownikowi rabat lub ustalić dla niego osobną wycenę, należy wejść w edycję konkretnego użytkownika w menu ADMIN -> Użytkownicy systemu i wybrać w polu „Cena dla użytkownika” opcję „Cennik zaawansowany”. Pojawią się w tym momencie nowe pola, tak jak widać na poniższym zrzucie ekranu.

cen_zaawansowany

Dostępne pola w cenniku zaawansowanym dla użytkownika:

 • Rabat na płyty % – rabat procentowy nadawany na zamówione płyty lub formatki (zależnie od ustawień). Rabat jest nadawany przed nadaniem podatku.
 • Rabat na okleiny % – rabat procentowy nadawany na zamówione okleiny. Rabat jest nadawany przed nadaniem podatku.
 • Cena usługi podwójne formatki – wartość, przez którą mnożona jest cena usługi wykonania podwójnej formatki. W zależności od ustawienia pola „Metoda liczenia podwójnych formatek”, wartość będzie doliczona do sumy sztuk podwójnych formatek (ustawienie: szt.) lub do ilości metrów kwadratowych (ustawienie: m2).
 • Metoda liczenia kosztów cięcia 

  • mb – od ilości metrów przejazdu piły,
  • Formatka – od ilości formatek,
  • Płyta – od ilości użytych płyt,
  • Po obwodzie – od sumy obwodów formatek.
 • Cena bazowa materiałów – opcja ustalająca, z której kategorii cenowej ma być pobierana cena bazowa (bez naliczonych rabatów i podatków) dla danego klienta.
 • Kalkulacja płyt – sposób wyliczania ceny w zamówieniu. Cena może być wyliczana od zamówionych metrów kwadratowych (ustawienie: m2) płyty lub od ilości płyt, na którą zostanie rozpisany rozkrój (płyta). Jest również możliwość wybrania opcji „Zależnie od ustawień płyty” – w takim przypadku sposób kalkulacji będzie pobierany z konkretnej płyty.
 • Metoda liczenia podwójnych formatek – określa sposób, w jaki będzie doliczana wartość z pola „Cena usługi podwójne formatki” do zamówienia zawierającego podwójne formatki. Może być ustawiona od sztuki podwójnej formatki lub od metra bieżącego.
 • Dopłata % do formatek – indywidualna dopłata dla danego użytkownika do ceny każdej zamówionej przez niego formatki. 

Konfigurowalne przedziały cenowe:

 • Cena usługi cięcia (mb) – formularz pozwala na ustawienie różnych wycen usługi cięcia w zależności od grubości materiału. Nowy przedział dodaje się przyciskiem „Dodaj przedział cen dla cięcia”, a usuwa czerwonym krzyżykiem. Kod usługi służy integracji z zewnętrznym oprogramowaniem (np. Kreatorem Mebli). 
 • Cena usługi oklejania (mb) – formularz pozwala na ustawienie różnych wycen usługi oklejania w zależności od grubości materiału, grubości okleiny i ewentualnie producenta. Nowy przedział dodaje się przyciskiem „Dodaj przedział cen dla usługi okleinowania”, a usuwa czerwonym krzyżykiem. Kod usługi służy integracji z zewnętrznym oprogramowaniem (np. Kreatorem Mebli). 

Po zmianie ustawień należy pamiętać o wciśnięciu przycisku ‚Zapisz”.

Uwaga: w przypadku włączenia u danego użytkownika zaawansowanego cennika, eRozrys będzie korzystał z przedziałów ustawionych w indywidualnym cenniku, a nie z cennika globalnego (definiowanego w ADMIN -> Ustawienia). Z cennika globalnego skorzysta jedynie w przypadku, gdy nie znajdzie przedziału grubości w cenniku indywidualnym. Jeżeli chcemy korzystać z zaawansowanego cennika (np. w celu nadania rabatu), ale chcemy by ceny usług oklejania i cięcia były pobierane z globalnego cennika – musimy w tym wypadku w polach wpisać zera, jak na zrzucie ekranu poniżej.

zaawansowany_cennik_ciecie_oklejanie

Konfigurowalne przedziały cenowe i wycena dla operacji CNC:

Dodatkowy Moduł operacji CNC na formatkach wprowadza dodatkowe opcje do indywidualnego zaawansowanego cennika użytkownika. Pojedynczemu użytkownikowi można przydzielić wycenę dla cięcia (piłą/frezem) i oklejania dla operacji na formatkach. Więcej informacji na stronie dotyczącej modułu operacji CNC.

Typy użytkowników:

Zaawansowany cennik wprowadza rozróżnienie użytkowników na dwa nowe typy: „Produkcja” oraz „Opiekun handlowy”. Typ użytkownika można przydzielić edytując profil konkretnego użytkownika w menu ADMIN -> Użytkownicy systemu. Typy użytkowników:

 • Standardowy – posiada dostęp jedynie do możliwości zamawiania formatek i podglądu historii swoich zamówień.
 • Opiekun handlowy – oprócz możliwości standardowych, może również przeglądać zamówienia i edytować profile użytkowników, których jest opiekunem. By przydzielić danego użytkownika do opiekuna handlowego, należy wejść w profil użytkownika i w polu „Opiekun handlowy” wybrać żądanego opiekuna.
 • Produkcja – posiada uprawnienia analogiczne do opiekuna handlowego, ale dla wszystkich użytkowników wprowadzonych do systemu.
 • Administrator – posiada pełen dostęp do systemu, włącznie z edycją baz i edycją ustawień systemu.

Odbiór zamówienia na płyty lub formatki:

odbior_zamowienia

Zaawansowany cennik daje klientowi możliwość wybrania, czy chce odebrać całą płytę (zamówione formatki wraz z odpadem) czy same formatki. Administrator systemu może ustalić, dla których płyt nie będzie możliwości odbioru w inny sposób, niż łącznie z odpadem (co jest przydatne w przypadku rzadziej zamawianych dekorów).

By włączyć opcję wyboru sposobu odbioru zamówienia należy w menu ADMIN -> Ustawienia, w polu „kalkulacja płyt” wybrać opcję „Zależnie od ustawień płyty”. 

By zablokować dla danej płyty możliwość zamówienia na formatki, należy wejść w edycję płyty (ADMIN -> Baza płyt, a następnie ikona ołówka przy płycie) i zaznaczyć opcję „Materiał tylko w całości”.