Struktury dla materiałów

Oferowane funkcje:

  • Możliwość wprowadzania bazy struktur wraz z obrazkami.
  • Możliwość przypisania płycie struktury, której obrazek będzie wyświetlany w zamówieniu.

Dodawanie nowych struktur:

Struktury dodaje się w menu ADMIN -> Baza struktur przyciskiem „Dodaj nową strukturę”. Okno dodawania jest bardzo proste:

struktury

  • Kod struktury – musi być unikalny dla każdej struktury,
  • Nazwa – jest wyświetlana użytkownikowi podczas składania zamówienia
  • Zmień rysunek – pozwala wybrać grafikę dla struktury, ona również jest wyświetlana podczas składania zamówienia.

Następnie strukturę należy przypisać do konkretnej płyty w menu ADMIN -> Baza płyt. Po wejściu w edycję płyty, odpowiednią strukturę należy wybrać w polu „typ struktury”.

Eksport i import z CSV:

Z poziomu ADMIN -> Praca z CSV istnieje możliwość automatycznego importu i eksportu bazy struktur. Przykładowy plik: struktury_przyklad

Proces odbywa się analogicznie do importu i eksportu baz płyt i oklein. Dokładnie jest opisany na stronie dotyczącej tworzenia baz.