Reklamy

Oferowane funkcje:

– Wyświetlanie reklam w eRozrysie

– Określanie położenia reklamy, czasu jej wyświetlania i rotacji

– Statystyki kliknięć

Widok główny:

Panel reklam znajduje się w ADMIN -> Lista reklam:

Reklamy1

U góry znajduje się przycisk 'Dodaj nowy baner”, którym możemy dodać reklamę. Poniżej jest wyświetlona lista reklam z podziałem na sloty. Kodowanie kolorami informuje o pozostałym czasie wyświetlania baneru. Ikoną ołówka można edytować baner, środkowa ikona wyświetla statystyki, a czerwony krzyżyk usuwa baner.

Jeżeli chcemy wyłączyć wyświetlanie reklam, można to zrobić odznaczając pole „system banerowy aktywny” i wciskając przycisk „Zmień status systemu”. Reklamy nie będą wyświetlane do ponownej zmiany statusu systemu.

Dodawanie nowej reklamy:

Po wciśnięciu przycisku „Dodaj nowy baner” otwiera się okno:

reklama2

Parametry:

 • Nazwa – nazwa reklamy (widoczna jedynie na liście reklam w module zarządzania reklamami)
 • URL – strona, na którą ma kierować kliknięcie w reklamę
 • Status – aktywny/nieaktywny
 • Pozycja – u góry/u dołu strony
 • Waga – częstotliwość wyświetlania reklamy.  Przykład: jeżeli mamy dwie reklamy, z czego jedna ma wagę 70, a druga 30 – to na dziesięć wyświetleń strony 7 razy zobaczymy jedną, a 3 razy drugą.
 • Rodzaj – Plik graficzny lub skrypt
 • Data rozpoczęcia i zakończenia – określa kiedy reklama zacznie i przestanie być wyświetlana
 • Strona – określa na jakiej stronie będzie wyświetlana reklama. Opcja „zaznacz wszystkie” sprawi, że reklama będzie wyświetlana na obu stronach.
 • Skrypt – jeżeli w opcji „rodzaj” wybraliśmy „Skrypt”, tutaj możemy wprowadzić kod skryptu.
 • Komentarz – wewnętrzna notatka, nigdzie nie wyświetlana.
 • Plik – przycisk do załadowania pliku.

Reklamę zapisuje się przyciskiem „Dodaj”.

Statystyki:

Na liście reklam można podejrzeć statystyki danej reklamy klikając w ikonę przedstawiającą słupki wykresu. Wyświetli się okno:

Reklama3

Okno zawiera prostą statystykę podzieloną na podstrony z możliwością określenia przedziału czasowego, dla którego chcemy zobaczyć wyniki.