Import obrazków płyt i oklein

Aby wykonać zbiorczy import zdjęć dekorów płyt i oklein należy wczytać zbiór plików graficznych w postaci archiwum ZIP a następnie wykonać ponowny import bazy Płyt lub bazy Oklein poprzez plik CSV umieszczając nazwę pliku graficznego w dedykowanej kolumnie „obraz”.

Aby wczytać plik ZIP zawierający zbiór obrazów należy przejść do
Menu Admin -> Zarządzanie bazą materiałów -> Import / Eksport baz

Następnie w polu akcja wybrać opcję „Import obrazów Zip” i wybrać z dysku komputera przygotowany plik zip według poniższego opisu:

Przygotowanie pliku ZIP ze zdjęciami

  • Wszystkie pliki graficzne należy umieścić w jednym miejscu, bez żadnych podfolderów
  • Archiwum ZIP również nie może zawierać żadnych folderów, tzn. po otwarciu archiwum powinna być widoczna od razu lista obrazów
  • Nie zaleca się stosowania w nazwach plików graficznych polskich znaków, znaków specjalnych oraz spacji

Następnie należy wczytać ponownie bazę płyt lub bazę oklein poprzez import / ekport pliku CSV zawierającego bazę