Harmonogram podstawowa konfiguracja

Podstawowa konfiguracja modułu Harmonogram znajduje się w menu systemu eRozrys:
Admin -> Ustawienia modułów -> Harmonogram zleceń -> Ustawienia

Ustawienia:

  1. Minimalny blok czasu – oznacza minimalny czas jaki może przyjąć zlecenie. Jeżeli ustawimy okres na 15 min, wówczas nawet gdy realizacja zlecenia na maszynie zajmie 10 min system zaokrągli ten czas do 15 min. Dodatkowo parametr ten określa siatkę wyświetlania czasu w Kalendarzu oraz Tabeli zleceń
  2. Podział na podzamówienia – w przypadku, gdy jedno zlecenie składa się z dwóch podzamówień na różne materiały mamy możliwość rozdzielenia na produkcji takiego zlecenia jako dwa odrębne lub jedno zlecenie. Jeżeli ustawimy parametr na Aktywny, wówczas do harmonogramu oraz systemu eOZ zostaną wprowadzone dwa zlecenia, które będą mogły być realizowane równolegle
  3. Skrót do harmonogramu – Określa czy aktywować dodatkowy szybki skrót do poglądu harmonogramu w formie kalendarza lub tabeli
  4. Automatyczny zapis daty realizacji – Jeżeli opcja jest aktywna, wówczas po wysłaniu przez Klienta zlecenia do realizacji system zakolejkuje realizację zamówienia oraz wprowadzi w podsumowaniu zamówienia widocznym dla Klienta planowaną datę ukończenia realizacji zamówienia
  5. Kalendarz – dotyczy ustawień wyglądu przeglądania listy zleceń w harmonogramie w postaci kalendarza lub tabeli