Ustawienia obróbki

Zakładka "Ustawienia obróbki" (znajdująca się w części administracyjnej w Kreator Mebli -> Ustawienia obróbki) pozwala na szczegółową konfigurację parametrów wierceń oraz przejazdów frezu i piły.

ustawienia_obr

Składa się z trzech głównych bloków:

  • Parametry wierceń – tutaj mamy możliwość ustawienia średnicy, głębokości oraz ceny każdego wiercenia. Jeżeli wiercenie jest przelotowe, należy zaznaczyć pole w kolumnie "głębokość przelotowa". Wartość wpisana w kolumnie "głębokość" nie będzie wtedy brana pod uwagę. Dodatkowo dla mimośrodu konieczne jest podanie odległości puszki mimośrodu (mierzonej od krawędzi płyty do środka nawiertu). Wiercenia posiadają osobno definiowane parametry dla osi X i osi Z – oznaczenia osi zgodne ze standardowymi oznaczeniami na obrabiarkach. Jeżeli w zakładce Kreator mebli -> Ustawienia ustawiliśmy opcję "Dodawanie złącz montażowych do szafki" na "złącza montażowe w sztukach" lub "złącza montażowe w paczkach" pod niektórymi operacjami pojawi się dodatkowe pole, w którym konieczny jest wybór konkretnego produktu ze sklepu. By produkt złącza był widoczny na liście musi mieć dodany tag systemowy "Złącze montażowe". W przypadku wybrania opcji "złącza montażowe w paczkach" znakiem zielonego plusa możemy dodać większą ilość produktów. W polu po lewej stronie należy zdefiniować ile sztuk danego złącza znajduje się w paczce. Ta wartość jest wykorzystywana do obliczenia ilości potrzebnych paczek przy składaniu zamówienia.

  • Rozstaw wierceń – blok pozwala na szczegółową definicję ilości i rozstawu wierceń dla każdego typu szafki i każdego typu wiercenia. Kreator mebli posiada osiem typów szafek (podstawowa prosta, narożna skośna, narożna wewnętrzna i narożna prosta – każda w wariancie stojącym i wiszącym), stąd w tym bloku osiem grup połączeń. Każda grupa połączeń posiada cztery predefiniowane typy połączeń (kołek, konfirmat, kołek + mimośród, kołek + konfirmat), dla każdego z nich można zdefiniować dowolną ilość wierceń. Nowe wiercenie w typie połączenia dodajemy plusem, a usuwamy minusem. Wiercenie jest charakteryzowane trzema parametrami: 

    • Typ wiercenia – do wyboru kołek, mimośród, konfirmat.

    • Bazowanie wiercenia – określa od której krawędzi (tylej czy przedniej) będzie obliczana wartość podawana w parametrze "odległość wiercenia". W przypadku wartości "środek płyty" brana jest połowa odległości między krawędziami

    • Odległość wiercenia – dla wartości "tył płyty" i "przód płyty" poprzedniego parametru jest to odległość od krawędzi płyty do środka wiercenia. Dla wartości "środek płyty" jest to odległość od środka płyty w stronę przodu płyty, tj. w kierunku dodatnim na osi Y. Można również wpisać wartość ujemną, wtedy wiercenie znajdzie się bliżej początku osi Y. Jeżeli chcemy by wiercenie powstało idealnie po środku, wpisujemy wartość 0.

  • Parametry frezowania i nutowania – dla każdego z rodzaju operacji możemy zdefiniować identyfikator narzędzia oraz dodatkowe parametry obróbki. Identyfikator należy wpisać identyczny z tym, który jest zdefiniowany w programie, w którym będzie otwierany plik produkcyjny. Wartości pozostałych parametrów różnią się w zależności od używanego przez Państwa oprogramowania, żeby je skonfigurować należy zajrzeć do do dokumentacji danego programu wopowskiego. Jeżeli chcemy pozostać przy wartościach domyślnych parametrów należy wpisać "default".