Import produktów płyt i oklein z eRozrysu

Kreator pozwala na automatyczny import baz płyt i oklein z eRozrysu. By tego dokonać, należy wejść w zakładkę Sklep -> Importuj produkty i wybrać opcję "import z eRozrysu". Pojawi się panel widoczny na poniższej grafice:

import_z_erozrysu_1

Pierwszym krokiem jest wybranie typu bazy, jaki chcemy zaimportować (bazę płyt czy bazę oklein). Następnie należy zadecydować czy chcemy również zaimportować z eRozrysu płyty, których nie ma w Kreatorze ("Chcę zaktualizować istniejące oraz dodać nowe produkty"), czy ograniczyć sie wyłącznie do płyt z Kreatora ("Chcę zaktualizować istniejące produkty"). Ostatnią rzeczą pozostanie wybór, czy cena w sklepie ma pozostać dotychczasowa, czy zmienić się na eRozrysową. Zmiana nastąpi wyłącznie, jeśli ceny się różnią. Cena jest pobierana z cennika "detal". Jeżeli dany produkt w sklepie nie posiada obrazka, zostanie on automatycznie zaimportowany z eRozrysu. Istniejące już obrazki nie są zmieniane, nawet jeśli są różne.

Jeżeli w drugim kroku zdecydujemy się na opcję "Chcę zaktualizować istniejące oraz dodać nowe produkty", panel rozszerzy się o dodatkowe opcje związane z umieszczeniem nowych produktów w bazie sklepu:

import_z_erozrysu_2

Do wyboru mamy:

  • Status – czy importowane produkty mają być aktywne (tzn. dostępne dla klienta),

  • Typ produktu – w zależności od typu produktu jest możliwość zdefiniowania różnych progów opłat dla dostawy. Typy produktów definiuje się w zakładce Sklep->Typy produktów, natomiast progi w zakładce sklep->Metody dostawy. Jeżeli chcemy uniknąć zaawansowanych ustawień kosztów wysyłki, ustawienie typu produktu jako „Zwykły” doskonale spełni swoje zadanie.

  • Podatek – podatki definiuje się w panelu Sklep->Podatki. To pole wyświetla do wyboru wszystkie uprzednio zdefiniowane typy podatków.

  • Jednostka miary – jednostki definiuje się w panelu Sklep->Jednostki miar. To pole wyświetla do wyboru wszystkie uprzednio zdefiniowane typy jednostek.

  • Kategorie produktu – kategorie są funkcjonalnością sklepową, określają do jakich kategorii należy produkt w sklepie internetowym. Można je modyfikować i tworzyć nowe w zakładce Sklep -> Kategorie produktów.

Dla wszystkich nowo utworzonych produktów w sklepie powyższe pola będą miały taką sama wartość. Kod nowo utworzonego produktu będzie taki sam jak kod w eRozrysie, dane dotyczące wymiarów, domyślnych oklein itd. utworzą się w polach tagów systemowych "płyta eRozrys" i "okleina eRozrys".