Import bazy płyt i obrzeży do HHOS

Wprowadzenie

Do wykonania importu potrzebny będzie:

  • zainstalowany HHOS

  • wyeksportowane z eRozrysu bazy płyt i obrzeży

Eksport baz

Żeby wyeksportować bazę płyt należy w eRozrysie wejść w panel ADMIN -> Baza płyt, następnie wybrać oddział, potwierdzić przyciskiem "filtruj" i wcisnąć przycisk "eksport":

hhos_eksport_plyt

Analogicznie postępujemy dla bazy oklein w panelu ADMIN -> Baza oklein.

Import baz do HHOS

Żeby dodać bazę płyt do HHOS należy rozpakować ściągnięty z eRozrysu plik Export płyt.zip do folderu C:/HolzHerOptimizing/OptMat .