Rozwój eRozrysu:

Zmiany w eRozrys 4.3

2019-02-01

 • możliwość dodawania dodatkowych, powiększonych zdjęć materiałów za pomocą formularza w panelu i automatycznego importu z pliku ZIP
 • nowe opcje cenników, liczenie m2 zamówionego materiału i m2 odpadów nie produkcyjnych
 • uaktualnione automatyczne generowanie plików produkcyjnych CNC dla urządzeń SCM
 • z aktualizowany eksport danych księgowo-magazynych do programu Comarch Optima
 • generowanie dodatkowych danych w raporcie po optymalizacji – zawierającego ilość operacji cięć, uwzględniającego również cięcie w stosie
 • dodano automatyczną obsługę, optymalizację i generowanie plików produkcyjnych dla pił Panhans
 • dodano nowe opcję konfiguracji optymalizacji dla pił HolzHerr
 • dodano obsługę połówek płyt / pasów oraz niestandardowych rozmiarów płyt jednego materiału podczas optymalizacji dla wszystkich dostępnych optymalizatorów
 • rozbudowo szczegóły podsumowanie zamówienia operacji CNC na frontach oraz dodano generowanie dodatkowych rysunków dla produkcji
 • dodano nowe parametry produkcji elementów CNC przy wykorzystaniu podwójnych formatek, m.in. naddatków i okleinowania
 • rozbudowa modułu dostawy i zaawansowanej dostawy m.in. o możliwość dodania nowego lub wybrania z listy zapisanych adresów dostawy przez Klienta
 • nowe opcje ustawień zmiany kolorów zamówień użytkowników wg aktualnych statusów
 • rozbudowa modułu importu XLS/CSV o nowe typy danych, m.in. kod materiału obrzeża, kod materiału płyty itd
 • rozbudowa modułu Frontów MDF, szczegółowa lista funkcjonalności w opisie modułu
 • rozbudowa modułu harmonogramu:

  • automatyczne usuwanie zleceń z kalendarza po anulowaniu zamówienia w trakcie realizacji
  • możliwość ręcznego usunięcia zlecenia z wybranego stanowiska a nie całego zlecenia z harmonogramu
  • możliwość przesuwania ręcznego zleceń z uwzględnieniem nowych opcji "rozpoczęcie realizacji", "zakończenie realizacji", "wykonaj ponownie obliczenia"
 • dodano w ustawieniach opcję podania zewnętrznych kodów usług dla wszystkich dostępnych operacji, używanych podczas integracji z zewnętrznymi programami księgowo/magazynowymi
 • udostępiono testowy moduł magazynu w eRozrys, wraz z integracją z zewnętrznymi programami magazynowymi i generowaniem dokumentów np. w-z
 • udostępniono testowy moduł cięcia blokowego

2018-08-01

 • Zamówienia formatek – opcja ustawienia możliwości składania w ramach jednego zamówienia przez Klienta ylko jednego typu płyty
 • Poprawki wizualne w formularzu dodawania i edycji płyt
 • Eksport bazy użytkowników – dodano nowe kolumny danych do eksportu takie jak cennik, oddział, typ użytkownika, kod plus
 • Domyślne obrzeża – możliwość sortowania kolejności domyślnych obrzeży poprzez formularz oraz import
 • Koszty okleinowania – opcja włączenia zaokrąglania kosztów okleinowania do dwóch miejsc po przecinku (zamiast trzech)
 • Poprawki w module generującym etykiety
 • Dodanie opcji modyfikacji tła strony całego systemu z możliwością wczytania zdjęcia
 • Nowa funkcja rejestracji kont Klientów bezpośrednio przez Administratora:
 • Formularz jest dostępny w admin -> lista użytkowników -> dodaj konto Klienta
 • Podczas składania zamówienia przy włączonym module dodawania zamówień przez Administratora na konto Klienta
 • Figury CNC:

  • możliwość nadania indywidualnych nazw figurom CNC, które mogą być następnie eksportowane na etykiety
  • opcja konfiguracji naddatków formatek dla figur oklejanych i nie oklejanych
 • Moduł frontów – CNC, dodano predefiniowane operacje pod uchwyty ZOBAL UKW: 4, 5, 6, 7, 20, 8, 9, 17, 10 (A,B,C), 11
 • Opcja cennika cennika: Jeżeli ilość cięć na jednej z ciętych płyt jest mniejsza od X, należy doliczać do ceny cięcia kwotę Y
 • Cennik cięć podzielony na dwie opcje, cięcie zwykłe i rozprężające
 • Możliwość wyboru rodzaju kleju do obrzeży podczas składania zamówienia oraz konfiguracji cen klejów
 • Możliwość wyłączenia obliczania kosztów materiałów w podsumowaniu zamówienia i pozostawienia tylko podsumowania kosztów usług
 • Rozszerzono zakres danych w eksporcie CSV zamówienia

Zmiany w eRozrys 4.2

2018-05-01

 • Pakiet zmian RODO:

  • opracowanie pakietu szablonów treści z niezbędnymi zgodami dla użytkowników
  • za pomocą modułu CMS można definiować lub edytować istniejące zgody, oznaczać jakie mają być wymagane
  • powyższe zgody pojawiają się w formularzu rejestracji oraz podczas logowania dla obecnych użytkowników
  • jeżeli Klient nie zatwierdzili obowiązkowych zgód, nie będą mógł korzystać z systemu
  • możliwość wygenerowania backupu całej bazy danych, tylko uprawnienia super admin (wymóg tworzenia kopii zapasowaych)
  • Profil użytkownika

   • możliwość edycji w/w zgód w każdym momencie
    (Wycofanie zgody, na podstawie której przetwarzane są dane (Artykuł 7. punkt 3) oraz realizacja prawa do ograniczenia przetwarzania (Artykuł 18.)) 
   • możliwość pobrania wszystkich danych zgromadzonych w bazie o kliencie – tj. historia logowań, zmian hasła, operacji, szczegóły zleceń w formacie XML
    (prawo do przenoszenia danych (Artykuł 20). )
   • możliwość nieodwracalnego usunięcia konta – po kliknięciu opcji, system wysyła email z potwierdzeniem tej operacji klientowi oraz informacje do administratora oddziału
    (prawo do bycia zapomnianym (Artykuł 17.)) 
 • Moduł importu

  • możliwość importu dodatkowej kolumny informacyjnej o formatce
  • dodatkowe funkcje weryfikujące wczytywane dane
  • możliwość zapisu szablonów ustawień importu przez użytkowników
  • uaktualnionienie instrukcji obsługi
 • Wygląd

  • przebudowa menu Admin oraz pogrupowanie w menu opcji związanych z zarządzaniem bazą materiałów
  • poprawiony wygląd mobilny menu
  • poprawki funkcjonalne w formularzu rejestracji
  • poprawiony wygląd wydruków raportów zamówień
 • Moduł CMS Zaawansowany

  • Możliwość przypisywania treści do własnych pozycji menu
  • możliwość tworzenia podmenu
  • opcja sortowania indywidualne pozycji w menu
  • dodatkowe zarządzanie uprawnienia do wyświetlania stron w oddziałach
 • Moduł notatek wewnętrznych

  • możliwość dodawania notatek do zleceń Klientów, które są widoczne wyłącznie dla pracowników
  • dodawanie, edycja oraz usuwanie notatek w szczegółach zleceń oraz bezpośrednio na liście zleceń
 • Moduł statystyk

  • filtrowanie wg Klienta, typu zamówienia oraz okresu
  • możliwość pobrania wygenerowanych danych do pliku XLS
 • Moduł dostawy

  • możliwość zarządzania listą sposobów dostawy wybieranych przez Klienta poprzez panel administracyjny
 • Moduł fronty CNC

  • poprawki wizualne
  • nowe opcje obliczania cen nawiertów oraz zestawów nawiertów
 • Pozostałe nowe funkcje

  • Moduł logów zamówienia – możliwość włączenia opcji widocznej dla pracowników, która wyświetla całą historie zamówienia
  • Opcja włączenia zaokrąglania długości cięcia do obliczenia cen
  • opcja włączenia zaokrąglania długości oklejania do obliczania cen
  • opcja włączenia/wyłączenia podczas składania zamówienia filtrów producent okleiny, producent płyty, grubość płyty
  • opcja kopiowania zamówień przez pracowników i klientów
  • opcja włączenia widoczności metrażu każdej formatki w podsumowaniu zamówienia
  • moduł oklejania krótka / długa – opcja czy klient ma możliwość wyboru kolejności oklejania krawędzi formatki
  • możliwość zarządzania ustawieniami PayU poprzez panel administracyjny
  • opcja wpisania w panelu administracyjnym kodu śledzenia google analitycs
  • dodatkowa walidacja danych podczas importu płyt
  • blokada wejścia do opcji cnc podczas skłądania zamówienia do momentu uzupełnienia wymiarów formatki

Zmiany w eRozrysie 4.1 od wersji 4.0:

16.03.2018:

 • podwójna optymalizacja dla dwóch pilarek Holzma + Biessa,

 • rozbudowa statystyk użytkowników ( statystyki zleceń, optymalizacji, realizacji ),

 • rozwinięcie wsparcia optymalizacji SCM,

 • rozwinięcie procesów automatyzacyjnych eRozrys => optymalizator => eRozrys => produkcja,

 • rozszerzenie integracji z etykieciarkami,

 • zwiększenie poziomu zabezpieczeń zamówień pod kątem możliwości zamawiania produktów bez stanów magazynowych,

 • rozwój nowego modułu CNC:

  • wbudowane szablony zawiasów i uchwytów,

  • graficzny podgląd dodawanych operacji CNC,

  • generowanie plików produkcyjnych MPR,

  • cenniki dla operacji, wierteł i frezów, lub dla zestawów z szablonów,

 • rozwój responsywności,

 • rozwój modułu obliczania cen usług i materiałów,

 • rozwój wielojęzyczności,

 • przyśpieszenie procesów optymalizacyjnych,

 • poprawka edycji zamówienia,

 • wsparcie dla Google Analytics.

05.01.2018:

 • nowy responsywny / mobilny wygląd aplikacji eRozrys,

 • opcje indywidualizacji kolorów menu oraz przycisków,

 • aktualizacja modułu wyboru oklein różnych dekorów na formatce,

 • opcja automatycznej aktywacji konta Klienta po rejestracji,

 • opcja automatycznego przypisania domyślnego cennika Klienta po rejestracji,

 • aktualizacja modułu PayU, ustawienia domyślnej zaliczki,

 • nowy moduł importu, z obsługą programu Pro100 oraz plików excela XLS, XLSX,

 • odpady procentowe i liczenie na całe płyty w CutRite,

 • usprawnienia w szybkości optymalizacji dla wszystkich optymalizatorów,

 • usprawnienie funkcjonalności modułu reklam(banerów),

 • poprawki w wyświetlaniu błędów podczas składania zamówienia,

 • usprawnienia dotyczące poruszania się po wierszach zamówień,

 • usprawnienia modyfikacji dotyczące numeru optymalizacji dla wszystkich optymalizatorów,

 • usprawnienie silnika, pod kątem pracy na mniej popularnych konfiguracjach serwerowych,

 • zwiększenie pola nazwy okleiny i płyty do 255 znaków,

 • usprawnienie dobierania obrzeża dla podwójnych formatek,

 • dodano możliwość zaznaczania usłojenia dla wszystkich elementów podzamówienia.

16.11.2017:

 • Moduł oklejania kryjącego długie/krótkie.

 • Zmiana funkcjonowania wizualizacji oklejania.

 • Moduł oklejania każdej krawędzi inną okleiną.

 • Minimalizacja ilości zapytań prostego zamówienia wraz z jego optymalizacją.

 • Modyfikacje pobierania materiałów pogrubianych.

 • Zmiany wyglądu jak i optymalizacja działania aplikacji.

25.10.2017:

 • Podanie nazwy firmy podczas rejestracji można ustawić jako nieobowiązkowe.

 • Poprawka odnośnie wyliczania zaliczki payu.

 • Możliwość oznaczenia zamówienia jako opłacone bez konieczności zmiany zaliczki klientowi.

 • Modyfikacja odnośnie wyliczania zaliczek, teraz system w przypadku zmiany ceny płyty lub innego elementu składowego zamówienia sprawdzi cenę i ew. będzie wymagał dopłaty.

 • Modyfikacja kalkulacji cięcia dla usługi sklejania w przypadku liczenia cięcia na formatki.

 • Poprawienie wybierania oklein w zamówieniu. W przypadku aktualizacji bazy czasami występował błąd znikających oklein.

 • Modyfikacja nazewnictwa plików produkcyjnych dla optimik i hpo.

 • Poprawka analizy poopytmalizacyjnej plików produkcyjnych HPO w celu uzyskania poprawnej ilości użytych płyt.

 • Modyfikacja automatyzacji tworzenia bazy dla programu cutrite, sprawdzenie aktualności bazy przed każdą próbą optymalizacji.

 • Modyfikacja modułu hurtowni  hurtownie widzą zamówienia swoich użytkowników i muszą akceptować ich poprawność.

 • Modyfikacje silnika aplikacji w celu usprawnienia funkcjonowania na oprogramowaniu nginx.

27.09.2017:

 • dodano możliwość ukrycia cennika

 • dodano możliwość wyświetlenia historii akcji dokonanych na zamówieniu

 • dodano możliwość wyłączenia domyślnych oklein

 • dodano możliwość zmiany koloru wyświetlania danego zamówienia na liście w zależności od statusu zamówienia

 • nowa funkcjonalność: zaawansowany moduł cms do zarządzania treścią

 • dodano możliwość eksportu zamówienia do Subiekt GT

 • podświetlanie aktualnego pola w formularzu zamówienia

 • informacja o dacie wysłania do realizacji w zamówieniu

 • wyliczanie realnego użycia płyty na podstawie zamówionych formatek i odpadów nieużytkowych

20.07.2017:

 • sortowanie domyślnych oklein w liście wyboru w zamówieniu odbywa się na podstawie kolejności wprowadzonych w imporcie CSV,

 • dodano możliwość automatycznego eksportu baz danych optymalizatora HHOS,

 • dodano możliwość blokowania oklejania w przypadku użycia opcji bez brzegowania,

 • dodano moduł zamawiania przez administratora jako inny użytkownik systemowy,

 • dodano możliwość edycji zamówień użytkowników przez administratora,

 • dodano opcję wysyłki do realizacji zamówień użytkowników przez administratora,

 • rozszerzenie funkcjonalności bananowych cięć o możliwość wykonywanie ich również przez użytkowników (a nie tylko administrację),

 • dodano możliwość automatycznego importu bazy w optymalizatorze Optimik

 • dodano możliwość automatycznej aktualizacji bazy płyt w optymalizatorze HHOS

 • dodano możliwość zmiany koloru wyświetlania danego zamówienia na liście w zależności od typu zamówienia

 • dodano możliwość kopiowania zamówień przez administratora

 

Zmiany w eRozrysie 4.0 od wersji 3.4.5:

 • możliwość wyliczania ceny cięcia po obwodzie formatki,

 • możliwość wyliczania ceny cięcia na podstawie ilości cieć (dla optymalizatorów Cut Rite i Optimik),

 • pełna integracja z optymalizatorem HPO, w tym obsługa sprzedaży płyt na połówki,

 • pełna integracja z optymalizatorem Ottimo,

 • pełna integracja z systemem Comarch Optima,

 • pełna integracja z systemem Symfonia,

 • wyświetlanie dekoru okleiny,

 • możliwość obsługi i wizualizacji struktur płyt,

 • możliwość zmiany cen w systemie na brutto lub netto,

 • możliwość procentowego zwiększenia ceny w przypadku kupowania płyt na formatki,

 • możliwość przypisania do danej grubości płyty dostępnych szerokości oklein,

 • możliwość ustawienia oklejania dookoła formatki jednym przyciskiem,

 • ułatwienia w poruszaniu się po formularzu wprowadzania formatek,

 • ułatwienia w integracji z systemami zewnętrznymi,

 • automatyczna aktualizacja bazy danych w Optimiku na podstawie bazy eRozrysu,

 • zaimplementowana najnowsza wersja jQuery,

 • pełna integracja z Kreatorem Mebli,

 • automatyczny przesył obrazków płyt i oklein do Kreatora Mebli, 

 • pakiet poprawek wydajności systemu,

 • ujednolicenie wersji u wszystkich klientów – błąd znaleziony u jednego klienta natychmiast zostaje poprawiony u wszystkich pozostałych, 

 • poprawki w integracji z systemem eRozrys Detal, 

 • wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń do systemu,

 • weryfikacja wersji PHP,

 • filtry usprawniające wyszukiwanie użytkowników i produktów,

 • usprawnienia i wyeliminowanie błędów w wyliczeniach cen,

 • integracja z systemem Vois,

 • wprowadzenie dodatkowych możliwości konfiguracyjnych dla administratora,

 • dodatkowe typy użytkowników, różnicujące dostęp do funkcjonalności eRozrysu,

 • możliwość konfiguracji wysokości piły w optymalizatorze Cut Rite, 

 • konfigurowalne przedziały cenowe i wycena dla operacji CNC,

 • konfigurowalne przedziały cenowe,

 • pakiet usprawnień dla optymalizatora Optimik,

 • możliwość samodzielnego dostosowywania wyglądu eRozrysu do swoich wymagań: zmiany kolorystyki i logo,

 • zabezpieczenie przed zmianą ceny po wysłaniu zamówienia do realizacji,

 • usprawnienia w mailingu,

 • duży pakiet poprawek stabilności systemu,

 • poprawki w generowaniu plików produkcyjnych na maszyny Homaga,

 • zmiany w ścieżce zamówienia,

 • dodatkowe opcje zamówień: fronty i import z csv,

 • rozszerzenie możliwości tworzenia i importu baz płyt i oklein,

 • szybkie przechodzenie przez kolejne pola formularza z poziomu klawiatury,

 • poprawna obsługa gifów w optymalizatorze HPO.


Oprócz powyższych zmian, dodano moduły dodatkowo poszerzające możliwości eRozrysu:

 • zaawansowany cennik (indywidualne nadawanie cen i rabatów każdemu użytkownikowi),

 • zamówienia frontów,

 • operacje cnc dla frontów (wiercenia pod zawiasy i uchwyty),

 • generowanie dodatkowego pliku optymalizacyjnego na inny optymalizator niż podstawowy,

 • konfigurowalny import zamówień z pliku csv,

 • elektroniczne płatności PayU,

 • powiadomienia SMS dla klientów o zrealizowaniu zamówienia,

 • możliwość ręcznego i automatycznego wysyłania zamówień do systemu Comarch Optima,

 • możliwość ręcznego i automatycznego wysyłania zamówień do systemu Symfonia,

 • automatyczna aktualizacja bazy płyt i oklein w Cut Rite po aktualizacji bazy w eRozrysie,

 • eksport wybranych elementów zamówień do pliku csv,

 • automatyczne wysyłanie plików produkcyjnych na maszynę produkcyjną,

 • obsługa bananowych cięć w optymalizatorze Cut Rite.