Wielooddziałowość

Oferowane funkcje: 

  • możliwość obsłużenia przy pomocy jednego eRozrysu kilku oddziałów firmy,

  • możliwość ustawienia osobnego optymalizatora dla każdego oddziału,

  • możliwość wprowadzenia osobnych cenników i parametrów technologicznych dla oddziałów,

  • możliwość zbudowania osobnych baz materiałów dla oddziałów.

Opcje oddziałów

Ustawienia oddziałów są dostępne w menu ADMIN -> Oddziały.

oddzialy_ustawienia

By klient mógł się zarejestrować w oddziale, jego status musi być ustawiony jako aktywny. Ikoną "ludzika" można przydzielić każdemu z użytkowników status administratora. Ikoną ołówka wchodzimy w ustawienia oddziału, szczegółowo opisane na stronie dotyczącej ustawień.

Przydzielanie użytkownika do oddziału

Użytkownik samodzielnie wybiera oddział, w którym chce składać zamówienia. Administrator posiada jednak możliwość zmiany udziału z poziomu menu ADMIN -> Użytkownicy systemu. Po wejściu w edycję użytkownika (ikona ołówka) należy wybrać odpowiedni oddział w polu "oddział klienta".

Na liście zamówień (ADMIN -> Zamówienia użytkowników) administrator może zobaczyć w jakim oddziale zostało złożone zamówienie. Po przypisaniu użytkownika do nowego oddziału, złożone zamówienia nie przechodzą razem z nim.

Dodawanie materiałów do oddziału

W przypadku włączenia modułu Wielooddziałowość, do menu ADMIN -> Baza płyt oraz ADMIN -> Baza oklein dochodzi nowe pole "oddział".

wieloodzialowosc_ustawienia

Pole to wybiera oddział dla którego będziemy ustawiać dostępność płyt. Odznaczenie pola w kolumnie "dostępny" spowoduje, że w danym oddziale płyta nie będzie dostępna. Generalnie płyta jest jedna i jeżeli zmieniamy jej parametry (wymiary, obrazek, cenę itd.) to zmieniamy je dla całego eRozrysu. W ramach oddziału możemy ustalić jedynie jej dostępność.

Korzystając z przycisków u góry (dostępnych po wybraniu konkretnego oddziału) możemy usprawnić dodawanie materiałów:

  • Dodaj do oddziału wszystkie – ustawia status na "dostępny" dla wszystkich materiałów znajdujących się w bazie eRozrysu.

  • Dodaj do oddziału wyszukane – ustawia status na "dostępny" dla materiałów widocznych na liście poniżej, np. o określonej grubości. By wyszukać konkretne materiały należy skorzystać z filtrów wyszukiwania.

  • Usuń wszystkie materiały z oddziału – ustawia wszystkim materiałom w eRozrysie status na niedostępne w danym oddziale.