Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane dotyczą opcji mających wpływ na proces produkcyjny. Znajdują się w panelu ADMIN -> Ustawienia.

Minimalne elementy, brzegowanie, naddatki…:

ustawienia_brzegowanie

 • Min. element oklejany długość (mm) – minimalna długość formatki, jaką użytkownik będzie mógł wprowadzić przy składaniu zamówienia. Wprowadzanie mniejszej długości (przy równoczesnej próbie przypisania tej krawędzi okleiny) spowoduje wyświetlenie błędu o braku możliwości oklejenia formatki. 

 • Min. element oklejany szerokość (mm) – minimalna szerokość formatki, jaką użytkownik będzie mógł wprowadzić przy składaniu zamówienia. Wprowadzanie mniejszej długości (przy równoczesnej próbie przypisania tej krawędzi okleiny) spowoduje wyświetlenie błędu o braku możliwości oklejenia formatki. 

 • Obustronna walidacja oklejania – ustawienie tej opcji jako "nieaktywny" spowoduje, że dla szerokości płyty minimalny wymiar będzie brany z parametru "Min. element wycięty szerokość (mm)" zamiast "Min. element oklejany szerokość (mm)".

 • Możliwość zamawiania mniejszych formatek niż minimalne – ustawienie tej opcji jako "aktywnej" spowoduje, że mimo wyświetlenia informacji o błędzie związanym ze zbyt małymi wymiarami formatki, użytkownik wciąż będzie w stanie złożyć zamówienie.

 • Min. element wycięty długość (mm) – minimalna długość formatki, jaką użytkownik będzie mógł wprowadzić przy składaniu zamówienia. Wprowadzanie mniejszej długości spowoduje wyświetlenie błędu o braku możliwości wycięcia formatki. 

 • Min. element wycięty szerokość (mm) – minimalna szerokość formatki, jaką użytkownik będzie mógł wprowadzić przy składaniu zamówienia. Wprowadzanie mniejszej długości spowoduje wyświetlenie błędu o braku możliwości wycięcia formatki. 

 • Brzegowanie płyty długość (mm) – ilość milimetrów, o które zmniejszony będzie docelowy wymiar płyty na długość. 

 • Brzegowanie płyty szerokość (mm) – ilość milimetrów, o które zmniejszony będzie docelowy wymiar płyty na szerokość. 

 • Brzegowanie blatu długość (mm) – ilość milimetrów, o które długość blatu będzie powiększona podczas wycinania na pile panelowej. 

 • Brzegowanie blatu szerokość (mm) – ilość milimetrów, o które szerokość blatu będzie powiększona podczas wycinania na pile panelowej. 

 • Naddatek przy kalkulacji obrzeża na jedną stronę krawędzi (mm) – dodatkowa ilość okleiny zużywana na jedną stronę krawędzi formatki.

 • Naddatek materiału dla podwójnych formatek długość (mm) – ilość milimetrów, o które długość formatek (składających się na pogrubianą formatkę) będzie powiększona podczas wycinania na pile panelowej. 

 • Naddatek materiału dla podwójnych formatek szerokość (mm) – ilość milimetrów, o które szerokość formatek (składających się na pogrubianą formatkę) będzie powiększona podczas wycinania na pile panelowej. 

Frezowanie wstępne

ustawienia_frezowanie_wstepne

Frezowanie pod okleinę. Dla rożnych grubości obrzeża można ustalić różne grubości frezu. Kolejne przedziały dodaje się przyciskiem "dodaj kolejny przedział frezowania".

Optymalizacja

ustawienia_optymalizacja

 • Parametry optymalizacji – parametry, które służą do komunikacji eRozrysu z optymalizatorem. Identyczne wartości należy wprowadzić w optymalizatorze.

 • Optymalizator – wybór optymalizatora w danym oddziale.

 • Katalog dla downloads – katalog, do którego eRozrys wrzuca pliki optymalizacji

 • Katalog dla upload – katalog, do którego optymalizator wrzuca pliki po zoptymalizowaniu zamówienia.

 • Typ oklejania – określenie możliwości, jakie będzie miał klient podczas składania zamówienia.

 • Wysokość piły – wysokość (w milimetrach), na jakiej znajduje się w swoim podstawowym położeniu najniższy punkt piły. Podzielona przez grubość płyty daje informację o ilości płyt, jakie mieszczą się pod piłą.