Składanie zamówienia na prostą formatkę

eRozrys umożliwia złożenie zamówienia na dowolną ilość formatek dla różnych płyt, a następnie otrzymanie optymalizacji i wyceny w bardzo prosty sposób.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez menu "Zamówienie formatek" (w niektórych wersjach "Proste zamówienie").

zamowienie_for1

Podstawowe funkcje:

Zamówienie może składać się z dowolnej ilości zestawów formatek. Jeden zestaw odpowiada płytom jednego dekoru. By dodać kolejną płytę do zamówienia należy użyć przycisku "Dodaj kolejny zestaw formatek" na dole strony.

  • Nr zamówienia  – indywidualny numer zamówienia, nadawany odgórnie przez system.
  • Nazwa zamówienia – nazwa całego zamówienia składającego się z dowolnej ilości zestawów formatek.
  • Bez brzegowania – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że formatka nie będzie brzegowana. Wartość brzegowania jest możliwa do zdefiniowania w ustawieniach.
  • Producent płyt – filtruje listę płyt po danym producencie.
  • Grubość płyty – wybór grubości
  • Płyta – wybór konkretnej płyty.
  • Ustaw domyślne obrzeże – jeżeli opcja jest zaznaczona, do płyty zostanie dobrane domyślne obrzeże ustawione dla danej płyty. Odznaczanie opcji pozwoli na wybór indywidualnego obrzeża. 
  • Producent obrzeży – analogicznie jak pole "producent płyty", wybranie konkretnego producenta ograniczy listę obrzeży do przypisanych mu oklein.
  • Obrzeże – Wybór konkretnego obrzeża. Domyślnie wyświetlają się jedynie obrzeża przypisane do danej płyty jako "domyślne" (przypisywanie opisane jest na stronie "Dodawanie płyty" oraz "Tworzenie bazy płyt i obrzeży"). 

Kolejne formatki dla danej płyty wprowadza się formularzem poniżej. Istnieje również możliwość wprowadzenia formatek plikiem CSV, jeśli aktywny jest dodatkowy moduł "Import zamówień z CSV".

zamowienie_for2

Formularz pozwala na wprowadzenie nieograniczonej ilości formatek. W każdym wierszu należy wprowadzić wymiar formatki, jej oklejanie oraz ilość formatek o takich parametrach. Nazwa elementu nie jest konieczna. Oklejanie dla formatek jest przedstawione na grafice powyżej: za krawędź przednią uważa się dłuższa krawędź będącą bliżej operatora CNC. Krawędzie lewe i prawe sa odpowiednio po lewej i prawej stronie. Ostatnią krawędź uważa się za krawędź tylną.

Zaznaczenie opcji "usłojenie" zablokuje optymalizatorowi możliwość obrócenia płyty. W eRozrysie usłojenie ma kierunek jak na rysunku poglądowym – wzdłuż wymiaru wprowadzanego jako długość.

Rysunek pozwala na załączenie pliku z dodatkowymi informacjami, np. rysunku operacji CNC w przypadku, gdy eRozrys nie posiada modułu CNC.

Zamówienie zapisuje się przyciskiem "Zapisz".

Moduły dodatkowe:

Operacje CNC na zamówieniach formatek – moduł rozszerza podstawową funkcjonalność zamawiania formatek w kształcie prostokątu o wykonywanie jednego z kilkunastu predefiniowanych kształtów, którego wymiary mogą być dostosowywane do potrzeb. Więcej informacji na stronie dotyczącej modułu.

zamowiwnie_cnc

Podwójne formatki – moduł pozwala na zamawianie podwójnych formatek złożonych z tej samej lub z różnych płyt. Więcej informacji na stronie modułu.

Import zamówień z CSV – procedurę składania zamówienia można również przyspieszyć wprowadzając całe zamówienie pojedynczym plikiem CSV. W przypadku potrzeby wielokrotnego składania zamówień na podobne formatki, jest to znaczące ułatwienie. Więcej informacji na stronie modułu.