Poczta wewnętrzna

Oferowane funkcje:

  • wysyłanie widomości pocztowych do użytkowników
  • własna skrzynka w systemie eRozrys
  • możliwość masowego powiadomienia użytkowników

Główny panel (odebrane):

Głowny widok jest dostępny z poziomu górnego menu (przycisk "Poczta"):

poczta1a

Obok przycisku znajduje się informacja o liczbie nieodczytanych wiadomości. Po lewej stronie mamy możliwość odpowiedzenia na wiadomość i jej usunięcia. Nową wiadomość tworzy się przyciskiem "Tworzenie wiadomości"

Tworzenie nowej wiadomości:

By utworzyć nową wiadomość należy wybrać z menu Poczta->Tworzenie wiadomości. Pojawi się okno:

Poczta2

Z listy należy wybrać adresata zaznaczając pole po prawej stronie. Przyciski "zaznacz wszystkie" i "odznacz wszystkie" pozwalają na wysłanie wiadomości masowo do wszystkich użytkowników. Po wpisaniu tematu i treści oraz ewentualnym załączeniu pliku, należy wcisnąć "Wyślij".

Poczta wysłana:

Analogicznie do poczty odebranej, moduł posiada również podgląd poczty wysłanej. Wygląd i funkcjonalność jest identyczna, jak w przypadku panelu poczty odebranej.