Operacje CNC na formatkach

Zapraszamy do poznania nowej wersji znajdującej się na stronie:

CNC Kształty

Oferowane funkcje:

  • Możliwość zamawiania formatek CNC z około 35 dostępnych wzorów.
  • Wybór rodzaju operacji na każdą formatkę CNC.
  • Możliwość włączania/wyłączania zamawiania danej formatki CNC.
  • Niezależny cennik za cięcie i oklejanie usługi CNC.
  • Automatycznie generowanie pliku na maszynę CNC.

Definiowanie operacji CNC w zamówieniu:

Moduł dodaje do panelu zamówienia formatki przycisk „CNC” pozwalajacy zdefiniować dla danej formatki operację CNC.

przycisk_cnc

Po kliknięciu w przycisk, klient może wybrać spośród około 35 dostępnych wzorów. Każdy wzór posiada modyfikowalne wymiary i możliwość zdefiniowania oklejania dla każdej z krawędzi.

zamowiwnie_cnc

Po wprowadzeniu wymiarów i wybraniu czy krawedź ma być oklejana, klikamy „Zapisz”. 

Po złożeniu zamówienia, możemy wejść w jego szczegóły (w menu Moje zamówienia lub ADMIN -> Zamówienia użytkowników) i ściągnąć plik na maszynę. Znajdziemy go pod rysunkiem formatki:

plik_CNC

Dodatkowe ustawienia dla operacji CNC:

W panelu ustawień (ADMIN -> Ustawienia) moduł operacji CNC dodaje nowe opcje. W części dotyczącej cennika formatek w polu „licz za operację” mamy możliwość ustawienia dla każdej formatki z jakiego cennika powinna być pobierana wycena (frezu/cięcia piłą) lub czy przejazd narzędziem nie powinien być wyceniany.

Ceny ustawia się dla danych przedziałów grubości materiału. Jest możliwość nadania osobnej ceny dla każdego typu wyceny (detal/hurt/super hurt). Ostatnie pole, kod usługi, służy do integracji z zewnętrznymi systemami, np. Kreatorem Mebli.

modul_cnc_ustawienia

Analogicznie można zdefiniować koszt oklejania dla formatek z funkcją CNC. W tym przypadku możemy dodatkowo różnicować cenę po grubości okleiny i jej producencie. By dodać kolejny wiersz w ramach jednego przedziału cenowego, należy użyć zielonego plusa. Czerwony krzyżyk usuwa wiersz.

Ustawienia indywidualne dla użytkownika:

Powyżej opisany mechanizm wyceny działa w sposób globalny. Jeżeli posiadamy Moduł Zaawansowanego cennika, system daje dodatkowo możliwość zdefiniowania osobnej wyceny dla każdego użytkownika. By to zrobić, należy wejść edycję użytkownika (ADMIN -> Użytkownicy systemu i przy danym użytkowniku kliknąć ikonę ołówka), a następnie wybrać w polu „Cena dla użytkownika” opcję „Cennik zaawansowany”.  W ten sposób dostaniemy dostęp do identycznych opcji jak opisane powyżej. Wybranie tej opcji spowoduje, że dla tego użytkownika system będzie pobierał dane z tego panelu, nie z ustawień globalnych. Do ustawień globalnych odwoła się, jeżeli nie znajdzie przedziału w cenniku użytkownika (np. użytkownik zamawia formatkę o grubości 36mm z operacją CNC, a w swoim indywidualnym cenniku posiada zdefiniowany rozkrój jedynie dla zakresu 1-18mm. W takim wypadku eRozrys poszuka ceny dla tego przedziału w cenniku globalnym, ustawionym w panelu ADMIN -> Ustawienia).

Uwaga: Jeżeli chcemy korzystać z indywidualnego cennika zaawansowanego u danego klienta (np. by nadać mu rabat), ale nie chcemy by były nadpisywane globalne cenniki usług CNC, pola kosztów usług musimy zostawić puste (zrzut ekranu poniżej).

modul_cnc_puste