Oddział globalny

Oferowane funkcje:

  • możliwość wprowadzenia nadrzędnych ustawień w stosunku do ustawień oddziału

Moduł jest uzupełnieniem modułów Cennika zaawansowanego oraz Wielooddziałowości. Pozwala na określenie jednego z oddziałów jako globalnego, czyli takiego, z którego będą pobierane informacje o wycenie oklejania i cięcia, jeżeli w oddziale, z którego eRozrys powinien domyślnie je pobrać, nie zostały one określone.

W ten sposób nie ma potrzeby kopiować całego cennika do każdego z oddziałów – wystarczy skonfigurować standardową wycenę dla oddziału globalnego, a w pozostałych oddziałach wprowadzić jedynie wyjątki od tego standardowego cennika.