Import płyt do Cut Rite

Do importu oklein konieczny będzie plik bazy danych Cut Rite z okleinami oraz darmowy program MDB Viewer Plus. Plik bazy nazywa się "mmatv9.mdb" i można go znaleźć w katalogu głównym Cut Rite (C:/V10 lub C:/V9) używając windowsowej wyszukiwarki. Program MDB Viewer Plus można ściągnąć ze strony producenta: http://www.alexnolan.net/software/mdb_viewer_plus.htm .

 

Przed zrobieniem importu do optymalizatora Cut Rite, należy wyeksportować aktualną bazę z eRozrysu. Robi się z poziomu menu ADMIN -> Baza płyt:

 Page-1-Image-1

Następnie kliknąć przycisk "eksport":

Page-1-Image-2

Nastepnie należy otworzyć MDB Viewer Plus i załadować plik mmatv9.mdb

Page-2-Image-6

Należy zaznaczyć zakładkę "Boards":

Page-3-Image-8

W głównym menu należy kliknać "Import data":

Page-3-Image-7

Otworzy się okno importera. Należy w nim zaznaczyć opcję "text file" i wcisnąć przycisk "Next":

Page-4-Image-9

W następnym oknie należy wskazać scieżkę do wyeksportowanego z eRozrysu Boards.csv i wcisnąć "next":

Page-4-Image-10

W następnym oknie należy wprowadzić wartości zgodnie z grafiką poniżej:

Page-5-Image-11

Page-5-Image-12

W następnym oknie sprawdzamy czy dane są prawidłowo rozdzielone. Jeśli tak, wciskamy "next":

Page-6-Image-13

W następnych dwóch oknach wystarczy kliknąć "next". Kiedy wyświetli się okno podsumowania ("summary"), należy wybrać opcję "copy" (jak na grafice poniżej) i wybrać "execute":

Page-7-Image-16

Następnie zamykamy program i otwieramy na nowo. Następnie należy wykonać te same kroki dla zakładek "Materials" oraz "MaterialType" (pamietając by wybrać ścieżkę do materials.csv i materialType.csv zamiast boards.csv). 

Import oklein odbywa się analogicznie, opisany jest tutaj.