Import bazy płyt i oklein do Optimika

Wprowadzenie

Do wykonania importu potrzebny będzie:

  • zainstalowany Optimik z wprowadzonym numerem licencji

  • wyeksportowane z eRozrysu bazy płyt i obrzeży

Żeby wyeksportować bazę płyt należy w eRozrysie wejść w panel ADMIN -> Baza płyt, kliknąć przycisk "Eksport" i zapisać plik w wygodnym dla nas miejscu. Następnie przejść do ADMIN -> Baza oklein i ponownie kliknąć "Eksport" oraz zapisać plik. Otrzymujemy w ten sposób dwa pliki baz, z których będziemy korzystać w dalszych krokach.

Eksport CSV

Import płyt i obrzeży

Wchodzimy w panel Inne -> Import danych:

optimik1

Po kolei wybieramy na liście rozwijanej opcje:

1. Import magazyn, następnie wybieramy przycisk "Import" i wskazujemy eRozrysowy plik z bazą płyt.

2. Aktualizacja magazynu, następnie wybieramy przycisk "Import" i wskazujemy eRozrysowy plik z bazą płyt.

3. Import oklein, następnie wybieramy przycisk "Import" i wskazujemy eRozrysowy plik z bazą oklein.

 

Po wykonaniu powyższych kroków, powinniśmy mieć poprawnie zaimportowaną bazę płyt i oklein do Optimka.