Dodatkowy plik optymalizacyjny

Oferowane funkcje:

  • możliwość pobierania pliku optymalizacyjnego (z poziomu listy zamówień) na inny optymalizator niż oddziałowy,
  • możliwość automatycznego wysyłania na komputer pliku optymalizacyjnego dla innego optymalizatora niż oddziałowy.

Opis działania:

Podstawową funkcjonalnością eRozrysu jest generowanie i wysyłanie pliku optymalizacyjnego automatycznie do optymalizatora przypisanego do danego oddziału (w przypadku braku wielooddziałowości – do optymalizatora posiadanego w zakładzie). Następnie optymalizator zwraca wynik optymalizacji do eRozrysu. W przypadku optymalizatorów Cut Rite, HPO oraz HHOS wynik optymalizacji wraca z gotowym plikiem produkcyjnym, który może być automatycznie przesłany na piłę panelową. 

Moduł „Dodatkowy plik optymalizacyjny” wprowadza możliwość ściągnięcia dodatkowego pliku dla innego optymalizatora niż ustawiony podstawowy i ewentualnie wysłanie go na maszynę. Obsługiwane optymalizatory: Ardis, Cut Rite, HHOS, HK6, HPO, Nowy Rozkrój, Optimik.

By pobrać plik należy wejść w menu ADMIN -> Zamówienia użytkowników i wybrać ikonę zielonej strzałki:

dodatkowy_plik_optymalizacyjny